Kiếp sau xin chớ làm người – Làm con gà trống cho đời tự do

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con gà trống cho đời tự do
Thả sức mà gáy o… o…
Quanh năm đạp mái không lo trả tiền
Xong rồi về với tổ tiên
Tắm qua một cái rồi lên bàn thờ
Lạc vào tiên cảnh nên thơ
Khỏa thân tạo dáng dư thừa sức trai !

====>>> Hôm nay tôi buồn quá anh em à ! Chia sẻ tới những ai cùng cảnh ngộ !

Kiếp sau xin chớ làm người - Làm con gà trống cho đời tự do

Kiếp sau xin chớ làm người – Làm con gà trống cho đời tự do

 

Comments are closed.