Thần kê là gì? Hướng dẫn thứ tự xem gà đá cựa sắt hay, dở

Thần kê là gì? Hướng dẫn thứ tự xem gà đá cựa sắt hay, dở

Chỉ giống gà ô mới có thần kê, vậy mới có câu: Gà ô chân trắng mỏ ngà/Đá đâu thắng đấy gọi là thần kê.Ngoài ra con gà nào gáy 7 tiếng trở lên nhưng gáy giật từng tiếng, đó cũng là thần kê. Người ta nói: “Gà sợ nhau tiếng gáy” là do đó mà ra.

Mời các bạn xem bài viết chọn tướng gà thần kê ở dưới đây.
Thần kê là gì? Hướng dẫn thứ tự xem gà đá cựa sắt hay, dở
Thần kê là gì? Hướng dẫn thứ tự xem gà đá cựa sắt hay, dở

Hướng dẫn thứ tự xem gà đá dùng đá gà cựa sắt hay, dở

khi đánh giá một con gà nòi hay dở ra sao, ta nên quan sát kỹ các phần sau đây theo thứ tự trước sau:

Xem gà chọi thần kê
Xem gà chọi thần kê
Nhâ’t .- Thủ (Đẩu)
Nhị : Vĩ (Đuôí)
Tam : Hinh (JVIinh)
Tứ : Túc (Chân)
Đây là kinh nghiệm của người xưa, và cũng là thói quen của giới nuôi gà nòi chuyên nghiệp.

THẦN KÊ: THỦ VÌ TRIỄU THIÊN

Đẩu đuôi tương cận bằng nhau
Ơổ trên cất đứng đuôi biển các cung
Hình như phụng vĩ phong vân
Gà ấy anh hùng chắc một không hai.
THẦN KÊ: THỦ VÌ TRIỄU THIÊN
THẦN KÊ: THỦ VÌ TRIỄU THIÊN

THẦN KÊ

Cú sấu Bạch nhựt ngủ ngày
Ra trường cảm thấy tài hay lạ thường
Cú sấu Bạch nhựt ngủ ngày
Cú sấu Bạch nhựt ngủ ngày
Gà này ăn uống mạnh mẽ, nhưng ăn uông xong là tìm chỗ ngủ. Thế nhưng khi lâm trận thì rất tỉnh táo, ra đòn tuyệt hay.

THẦN KÊ

Kim kẻ độc Lập
(Gà này thường đứng một chân.)
Kim kẻ độc Lập
Kim kẻ độc Lập

Lông Gà

Xem gà chọi thần kê qua lông gà
Xem gà chọi thần kê qua lông gà

CUỒNG KÊ

Gà này tròng mắt đỏ, con ngươi nhỏ Xíu màu xanh hết sức trong.

QUỸ KÊ

Gà chọi quỹ kê
Gà chọi quỹ kê

Chọn vảy tốt xấu ó chàn gà nòi

Vảy thành và vảy quách ,Vảy trong là vảy quách hàng quách nhỏ hơn hàng thành là tốt.
Hàng quách: . Lấn hàng thành thì xấu, gà đá . Không hiếm. ` vảy ngoài là vảy thành hàng thành lấn vào phía trong thì tôĩỉ.
Hàng thành: Đổ vào trong thì gà đá hiểm ngặt.
Vảy thành và vảy quách
Vảy thành và vảy quách
HÀNG NƯỚC, HÀNG CHU VI, HÀNG KẼN, HÀNG ĐỘ
Hàng độ: dưới nhỏ trên nhỏ là tốt.
Hàng kẽm: Dưới nhỏ trên to là tốt
Hàng chu vi: nếu hàng chu vi 1 hàng là gà hiểm.
Hàng nước: hàng nước 1 hàng là hiểm, 2 hàng là cho nước mau khỏe, loạn thì xấu khó cho nước.
HÀNG NƯỚC, HÀNG CHU VI, HÀNG KẼN, HÀNG ĐỘ
HÀNG NƯỚC, HÀNG CHU VI, HÀNG KẼN, HÀNG ĐỘ

VẢY ÁN THIÊN

Án thiên 1: Đóng ổ’ hàng thứ nhất có đòn dữ, trừ cựa không đảm.
Án thiên tại gối:
Là gà rất quý.
Án thiên 2-3 váy liền nhau lại còn quý hơn.
VẢY ÁN THIÊN
VẢY ÁN THIÊN

Chỉ này ở dưới ngang biên hình như mặt trăng thượng huyền.CHỈ NGUYỆT ANH

Chĩ này hiêm thây .Gà này gặp may, nên chọn nuôi.
CHỈ NGUYỆT ANH
CHỈ NGUYỆT ANH

Vẳy hình lưỡi búa có thể đương cự với gà yểm long hay kích giáp hay độ nhứt.VÁY BẢN PHỦ

Vảy bản phủ
Vảy bản phủ


VẢY KÍCH GIÁP

Vẳy kích giáp hàng thứ tư xuôhg cho đêh trên cựa mà có hai vảy vấn cán liên tíêp chính giữa dính liền nhau gọi là kích giáp thắng độ trọn đời, chớ khinh xuất. Vẳy này hiếm thấy. N11 ưng nếu chỉ có một vẫy, gọi là vấn cán, thì đứng nuôi.
VẢY KÍCH GIÁP
VẢY KÍCH GIÁP

Giá trị của vảy này tôt tương đương với vảy Án Thíên.VẢY ÁN VÂN NGẮN CHÀI

VẢY ÁN VÂN NGẮN CHÀI
VẢY ÁN VÂN NGẮN CHÀI

Chỉ này, cựa cũng lợi hại mà ngón thời cũng hay đám.NGUYỆT LONG

NGUYỆT LONG
NGUYỆT LONG

BÁN NGUYỆT

Đây là chỉ quỹ, ít gặp. Nếu gặp cựa tốt như giao chỉ thi đám mười phát trúng cả mười.
BÁN NGUYỆT
BÁN NGUYỆT

LIÊN GIÁP HỘI

LIÊN GIÁP NỘI
LIÊN GIÁP NỘI

TAM ĐẢN TAM CÂN

TAM ĐẢN TAM CÂN
TAM ĐẢN TAM CÂN

ĐÒN CÂN

Vảy đòn cân
Vảy đòn cân
Đứng giữa thì hung, trên bảy Du’ới hãy gọi là đòn cân Nếu mà vấn dặm chẵn liển Là để vô dụng ăn tiền ai đâu.(Xem cho kỹ, kéo lộn với vẩy vấn cán, là vảy xấu.)

VẤN ÁN HOÀNH KHAI ĐÓNG NGUYỆT TÀ

Đông ở hàng thứ 3, 4 hàng quách, dưới có vảy nguyệt tà thì gà ấy đứng trên, thiện nghệ đá hẩu dọc, khấu ngang.
VẤN ÁN HOÀNH KHAI ĐÓNG NGUYỆT TÀ
VẤN ÁN HOÀNH KHAI ĐÓNG NGUYỆT TÀ

VẤN ÁN HOÀNH KHAI

Dướí cựa có đóng xuyên giáp. Gà này đá chơi thì dở, đá độ thì hay. Không đứng trên mà rành ngang mé.
VẤN ÁN HOÀNH KHAI
VẤN ÁN HOÀNH KHAI

VẤN ÁN HOÀNH KHAl

Đóng ngay cựa thường hay đa gãy cổ địch thủ.
VẤN ÁN HOÀNH KHAl
VẤN ÁN HOÀNH KHAl
Gà đứng trên đá ngang gáy tót đá ngọn.
Đông tại cựa thì đá vẫn ăn hoành khai mà hay ở hàng quách dưới gà thường hay đi trên ưa đá nhiều thể vẫn ăn hoành này ớ dưới có vảy cũng toàn cựa đã bầu, hoành khai dưới cựa có hay lạc mã thì ổ gãy cổđịch thủ có xuyên giáp thường cựa có vảy này thì â lòn xướng dưới, biết khai ớ trên ba bôn nguyệt tà gà ấy đá ngang, vẫn ăn bám cốc, xuyên giáp, này cựa đá mé.
VẤN ÁN HOÀNH KHAl
VẤN ÁN HOÀNH KHAl

VẢY XUYÊN THÀNH

Dướí cựa mà có vảy bích biên hai vảy thì tôĩt lắm gọi là vẩy xuyên thành. (Nểu gà đòn có đòn độc,gà cựa hay đâm.)
VẢY XUYÊN THÀNH
VẢY XUYÊN THÀNH

VẢY HUỸNH KIỄU

Râ’t may độ đòn đá gãy cẩn. Vẳy huỷnh kiểu đóng hàng thứ hai đêh thứ năm đều tốt, rất may độ. Vẳy huỹnh kiễu mà thua là vì gà mình đóng vảy thứ năm, còn gà địch đóng ở hàng thứ hai hay thứ ba, hoặc gà mình thắng độ rổi gà địch chưa thắng độ.
VẢY HUỸNH KIỄU
VẢY HUỸNH KIỄU

VẢY BÍCH BIÊN

Còn gọi là biên giáp ngoại. Vảy này đóng từ thứ tư đến cựa thì thua, còn đóng thứ hai, thứ ba hay dưới cựa cách một vảy thì có thắng có hoà. (Thường gặp vẩy này đa số sư kê loại bỏ.)
VẢY BÍCH BIÊN
VẢY BÍCH BIÊN

NGUYỆT PHỦ

Nguyệt phủ là vảy búa trăng. Nó tự hình lúc chỉ giăng ngoài vành.
NGUYỆT PHỦ
NGUYỆT PHỦ
Vảy huyền châm
Vảy huyền châm
Vẳy huyền châm chỉ có ở gà dữ. Huyển châm đóng ngay cựa mới tốt, đóng lạc chỏ không nên nuôi

YỂM NGUYỆT HÀM CỐT

Yểm nguyệt trên d uó’í phán ,. minh đá số, đá mé đều giối, đòn chính xác.
YỂM NGUYỆT HÀM CỐT
YỂM NGUYỆT HÀM CỐT

TAM TÀI

Còn gọi là Tam Tàí Huyển Châm. Đây là váy của gà dữ, nên chọn nuôi. Ra trường gặp gà này phải tránh.

TAM TÀI
TAM TÀI

TỨ TUỢNG

(Vảy này thua Tam Tàí Huyển Châm. Có người không dùng.)
TỨ TUỢNG
TỨ TUỢNG

TỨ THÁNH

Trên thời có khuynh đá ngang Dướí thời đá bộ lại càng hẩu chơi.
TỨ THÁNH
TỨ THÁNH

NGỦ QUỸ HÀM CHÂU QUÝ KÊ

Ngũ quỷ hàm châu năm vảy một hàng.
NGỦ QUỸ HÀM CHÂU QUÝ KÊ
NGỦ QUỸ HÀM CHÂU QUÝ KÊ
Các thế vảy khác ít phổ biến hơn :
Nhựt thần
Nhựt thần
Tứ trụ
Tứ trụ
Vảy ác tinh
Vảy ác tinh
Địa tinh
Địa tinh
Đối giáp
Đối giáp
Công tự
Công tự

Xem tướng gà đá cựa sắt – Cách chọn gà đá cựa sắt

Xem tướng gà đá cựa sắt – Cách chọn gà đá cựa sắt

Tổng hợp các kĩ thuật xem tướng gà đá cựa sắt hay nhất mời mọi người cùng tham khảo.
Để có được những chiến kê đá hay , bách chiến bách thắng , không ít những sư kê đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc , công sức để có được những chiến kê tốt nhất , nhưng không phải ai cũng may mắn có được những chiến kê đá tốt nhất . Một trong những yếu tố để có được những chiến kê hay thì sư kê phải là người hiểu biết về gà , chính vì vậy hôm nay tôi xin chia sẻ tới anh em trong làng chơi gà kĩ thuật xem tướng gà đá cựa sắt mà tôi đã tham khảo rất nhiều nơi , và đúc rút từ kinh nghiệm của mình . Mời anh em cùng đọc !

Sau khi lựa chọn tông dòng, thường thì các sư kê sẽ bắt đầu tiến hành xem tướng gà đá cựa sắt để chọn được một chiến kê hay. Cách chọn gà đá tốt là xem tướng gà chọi chuẩn.Sau đây là một số cách chọn tướng gà đá hay của các sư kê chuyên nghiệp.

Xem tướng gà đá cựa sắt
Xem tướng gà đá cựa sắt

Xem tướng gà đá cựa sắt trước tiên phải xem đầu, mặt gà đá.

Thường khi nhìn vào một con gà, ánh mắt đầu tiên mọi người sẽ nhìn vào đầu mặt của nó. Một chú chiến kê giỏi hay thì vẻ mặt, ánh mắt phải toát lên độ dũng mãnh và linh hoạt, không thể nháo nhác hay ngô nghê cua những gà thường khác

Sau đây là một vài đặc điểm của chiến kê thật sự:

a. Mặt gà đá cựa sắt

Mặt các chiến kê phải linh hoạt, mặt ó gan lì, mặt tam giác giữ dằn, da mặt đỏ bóng, má phình, sọ thắt. Khi đánh nhau với đối thủ thì tảng lồi gà đánh đầu trên, gáy dài gà chui luồn đầu dưới.

b. Mào gà đá cựa sắt

Mào đẹp các sư kê gọi là mào vua, mào công thường gà đi trên, mào hộp gà chui luồn, nên chọn gà có mào công, mào vua hoặc mào chỉ thiên.Cách chọn gà đá tốt là phải chọn mào chuẩn.

c. Mắt đá cựa sắt

Hốc mắt cao để bảo vệ mắt, màu mắt lựa chọn là mắt trắng dã, mắt ếch phải sáng, mắt vàng thau, mắt rắn hổ, con ngươi càng nhỏ càng tốt khi nhìn rất chuẩn. Hình dáng hốc mắt lựa chọn là: mắt xếch hung dữ, mắt chữ nhật gan lì, mắt hạt cau nhanh nhẹn hoạt bát, phải có đuôi mắt và ánh mắt càng trong càng tốt.Những loại gà này nhìn chúng rất dữ tợn

d. Mỏ gà đá cựa sắt

Mỏ to khỏe càng tốt, không dùng mỏ ngắn và mỏ thẳng,mỏ này gà đánh không đau và không chuẩn và hàm phải rộng

e. Hầu gà đá cựa sắt

Chiến kê phải có hầu bò thường phải nhanh đầu và không để đối phương cắn hầu nó. Gà vét hầu thì đòn thế thao lược.Rất nhanh nhẹn

f. Tai gà đá cựa sắt

Trong giao đấu hay gặp phải đối thủ săn đầu mặt, nên chọn gà lỗ tai nhỏ và được phủ kín lông, giảm thiểu khả năng ù tai.

g. Cần cổ gà đá cựa sắt

Xương cổ liền lạc, tức là dùng tay nắn vào xương cổ không có đốt xương. Xương cổ càng to càng tốt, khi đánh sẽ koong bị thương tích nhiều,độ dài trung bình trở lên, nếu cần cổ to dài thì không có chằng cần sẽ tạo thế linh hoạt hơn. Nếu xương cổ trung bình nhất thiết phải có chằng cần, chiến kê nào có hai chằng cần càng quý. Thế của cần cổ thường chọn là thế nghiêng 45 độ.

2. Cách chọn gà đá cựa sắt bằng cách xem lông gà chọi

Sắc Lông: Nhất điều ô ( màu gà điều), nhì xám khô ( gà màu xám nhưng lông không bóng ), 3 ô ướt ( lông gà màu đen bóng nhoáng).Trên đây là một số tham khảo về một số cách chọn gà đá tốt.Chúc các bạn thành công.

===> Tổng hợp những video gà đá cựa sắt cực hay : gà đá cựa sắt

Cách xem màu mạng gà đá cựa sắt

Cách xem màu mạng gà đá cựa sắt – Xem màu mạng gà đá cựa sắt

Cách xem màu mạng gà đá cựa sắt theo Ngũ Hành.

– Muốn phân định màu mạng đá gà cựa sắt 1 cách xác thực chúng ta phải Nhìn vào lông mã và lông bờm cổ của gà đá cựa sắt để xác định chứ không dựa trên lông ở thân hay đuôi gà đá cưạ sắt. đấy chỉ là màu lông phụ để gọi cho dễ nhận biết con chiến kê nhưng mà thôi.

– Ví dụ con gà đá cựa sắt có lông ức, lông đùi, lông cánh, lông đuôi màu đen mà lông mã và lông bờm cổ màu đỏ thì ta gọi là gà Ô Tía hay Tía chứ không gọi nó là chọi gà Ô được.

– Tuy chữ Ô đọc trước chữ Tía nhưng Ô chẳng hề là màu lông chính nhưng mà là lông  — Tía là màu cơ bản để định màu trong Ngũ hành. Dưới đây là một số cách xem màu mạng gà đá cựa sắt

Cách xem màu mạng gà đá cựa sắt
Cách xem màu mạng gà đá cựa sắt

1. Gà đá cựa sắt Ô – mạng Thuỷ

– Đây là con gà với lông mã và bờm cổ màu đen, bất luận là mã kim hay mã tre hay mã lại. Con gà đá cựa sắt Ô hợp bí quyết theo thứ tự những màu vảy sau đây: màu trắng, kế tới là đen và sau hết là màu xanh hay màu chì (màu chì còn được gọi là màu da đá bởi vì màu đen pha có trắng hay xanh mà ra).

– Những màu sau đây được xem là không hợp cách : ấy là màu mây ráng đỏ bởi màu chân kim cương pha màu đỏ bên trên vảy như màu mây. Thứ tới là màu chân rubi.

2 . Gà Xám – mạng Mộc

– Đây là con gà đá sở hữu lông mã và bờm cổ sở hữu màu xám khô, xám bẩn hay xám mã lại. Con gà Xám với màu lông này sẽ hợp các màu chân sau đây : màu chân đen, màu chân xanh, chì và sau cùng là màu chân rubi mây mang pha ráng đỏ.

– Các màu chân sau đây được xem là không hợp cách : đó là màu chân vàng và màu chân trắng. Trong câu ca dao ở trên “Xám chân đá quý cả làng mất váy” ý muốn kể đến Xám tuyền mạng mộc.

– Còn các màu lông xám khác như Xám hồng hay Xám son thì màu chân rubi lại được xem là hợp bí quyết bởi vì màu lông chủ yếu của xám hồng là màu đỏ (tía) chứ ko là xám nữa nên sự hợp phương pháp chỉnh sửa theo Ngũ Hành, bởi vì trong trường hợp này lông Xám chỉ là tên gọi để nhận diện nhưng thôi.

– Riêng màu lông Xám sắt tức thị chiến kê Xám sở hữu lông mã và lông bờm cổ màu đen. nếu lông mã và bờm cổ chỉ pha lẫn ít lông đen thì được gọi là Xám bẩn. gà chọi Xám bẩn chính là mạng Mộc nên rất kỵ màu chân trắng. nhưng mà nếu như chiến kê Xám với mã và bờm cổ đen hoàn toàn thì đây là Xám Sắt chinh hiệu hay gọi cho đúng màu lông là Xám Ô thì chân trằng lại đúng mạng và hợp cách thức.

3. gà chọi Điều – mạng Hoả

– Đây là con chiến kê mang màu chiếm đại đa phần trong những màu lông của gà chọi. chọi gà điều với lông mã và bờm cổ màu đỏ rực hay màu đỏ mật. với nơi như ngoài Bắc hay miền Trung thì gọi đây là chiến kê Tía.

– Còn trong miền Nam thì thường gọi là lông điều, riêng dân chơi gà chọi cựa còn tuỳ theo màu lông cánh, đuôi, ức nhưng mà gọi con gà các mẫu tên nghe rất lạ là Khét, Que,… như đã nhắc tới ở trên các màu lông này chỉ là phụ và giúp nhận mặt màu lông con chọi gà thuận tiện hơn nhưng mà thôi. nếu các con chiến kê khét, que này sở hữu mã và bờm cổ màu đỏ thì vẫn là gà với mạng Hoả.

– Những màu chân sau đây được xem là hợp bí quyết : chân xanh, chì, chân kim cương mây mang ráng đỏ và sau hết là chân rubi.

những màu chân sau đây được xem là ko hợp phương pháp : chân trắng và chân đen.

====> Các bạn có thể xem thêm video gà đá hay nhất tại đây : đá gà cựa sắt

Xem màu mạng gà đá cựa sắt
Xem màu mạng gà đá cựa sắt

4. Gà đá cựa sắt màu rubi – mạng Thổ

– Con gà đá cựa sắt có lông rubi ít được chuộng bởi hay bị nhầm lẫn cho là màu lông chọi gà Tam hoàng, chọi gà tàu là chiếc chiến kê giết thịt.

– Bên cạnh đó với các chiếc màu lông khác cũng được xếp hạng là gà đá cựa sắt mạng Thổ đó là gà đá cựa sắt màu  cú, gà đá bịp là tiếng ngoài Bắc gọi chọi gà lông ó mã lại, chọi gà mang màu lông chuối trắng hay chuối rubi.

– Chiến kê mạng Thổ thì hợp với những màu chân sau : chân rubi sở hữu ráng mây đỏ, chân đá quý và chân trắng.

– Những màu chân sau đây được xem không hợp cách với con chiến kê có mạng Thổ : đấy là màu chân đen và chân xanh hay chì.

– Gà đá cựa sắt mạng Thổ ko hợp phương pháp.

lúc xét màu lông rubi thổ và màu lông điều đỏ thì phổ thông người hay lộn lạo và gọi một phương pháp “vô thưởng vô phạt” là Tía đỏ hay Tía đá quý – nghe bi ai cười và sai lầm hoàn toàn về màu sắc. Đã là Tía thì tất nhiên là đỏ và không phải là màu kim cương.

– Khi xét màu lông mà không xét kỹ là đỏ hay rubi, cứ cho là lông màu Tía tràn phát rạ thì dễ xảy ra sự nhầm lẫn, chả hạn như chân trắng thì hợp sở hữu con chiến kê mạng Thổ lông rubi, khi mà con chọi gà Tía mạng Hoả thì lại không hợp bí quyết mang màu chân trắng.

5. Gà đá cựa sắt màu Nhạn – mạng Kim

– Gà đá nhạn là gà đá với màu mã kim và lông bờm cổ màu trắng. 1 điều lý thú là rất ít lúc thấy chiến kê nhạn lông mã mái. những con gà đá mang màu lông bướm, khét sữa, vv…

– Nhưng mà giả dụ lông mã và bờm cổ màu vàng như gà chuối đều được xem là chiến kê sở hữu mạng Thổ. gà Nhạn hợp cách với màu chân như sau: chân đá quý, chân trắng và chân đen.

– Các màu sau đây được xem là ko hợp bí quyết : chân xanh và chân đá quý mây sở hữu ráng đỏ.

===> Tham khảo thêm ở Video dưới đây !

Gà khét vàng, gà khét chân trắng, gà khét sữa mạng gì

Ở phần này mình muốn chia sẻ tới các bạn biết rằng gà khét vàng màu mạng gì và gà khét chân trắng, gà khét chân sữa màu mạng gì ! Nói chung là các loại gà khét !

1. Gà khét vàng màu mạng gì

Gà khét vàng màu mạng gì
Gà khét vàng màu mạng gì

Gà khét vàng thuộc màu mạng thổ. Gà khét vàng sẽ tương khắc với gà ô do gà ô thuộc mệnh thủy, Và gà xám sẽ tương khắc với gà khét vàng.

2. Gà khét chân trắng màu mạng gì

Gà khét chân trắng cũng thuộc vào màu mạng thổ và cũng tương khắc với gà ô. Còn gà xám sẽ tương khắc với gà khét chân trắng .

3. Gà khét sữa màu mạng gì

Gà khét sữa màu mạng gì
Gà khét sữa màu mạng gì

Gà khét sữa màu mạng kim ! do đó sẽ tương khắc với gà xám, còn gà điều, gà tía sẽ tương khắc với gà khét sữa.

Gà chuối đá ngày nào tốt nhất – Gà chuối thuộc mạng nào

Ở phần này mình sẽ chỉ cho các bạn ngày tốt nhất để gà chuối đá có thể bách chiến bách thắng. Và cùng tìm hiểu gà chuối thuộc mạng nào để có thể gép đôi tốt nhất !

Gà chuối đá ngày nào tốt nhất - Gà chuối thuộc mạng nào
Gà chuối đá ngày nào tốt nhất – Gà chuối thuộc mạng nào

Gà chuối mạng kim nên bạn có thể chơi các ngày kim, thủy, thổ, tránh các ngày kị của nó là hỏa và mộc.

Thông tin thêm về màu mạng gà chuối

Như chúng ta đã biết có nhiều ý kiến cho rằng khét “ đốt cháy “ gà chuối, đúng khét ăn chuối nhưng trong trường hợp nào thì gà khét có thể ăn được gà chuối ? và cũng gà khét sẽ thua gà chuối trong trường hợp nào ?

Trường hợp gà khét ăn được gà chuối:

 • Khét bông chân vàng ăn các con chuối chân vàng,  chân trắng, chân xanh, chân chì, trừ con chuối chân xanh hoặc chân chì nó có khả năng ăn ngược con khét bông
 • Khét không bông chân vàng: ăn chuối chân vàng, chuối chân trắng.
 • Khét chân xanh: ăn chuối chân vàng không bông.

Trường hợp khét thua chuối:

 • Gà khét đỏ chân trắng thua chuối vàng chân vàng, chuối lửa chân trắng thua chuối chân xanh.
 • Khét chân vàng không bông thua chuối chân xanh
 • Khét chân xanh thua chuối trắng chân trắng và chuối chân xanh.

Thêm trường hợp cho chuối lửa bông:

 • Chuối lửa bông chân vàng hoặc chân trắng khi gặp khét vàng sẻ giành chiến thắng, khi gặp khét đỏ lại chon guy cơ thua cuộc, hay thua gà khét đỏ chân vàng, gà vàng lửa bông chân vàng.
 • Chuối lửa bông ăn được rất nhiều màu: que, điều chân xanh, chuối, xám.

===> Các bạn có thể xem thêm video gà đá hay nhất tại đây : đá gà cựa sắt

Những lưu ý khi chọn giống gà nòi và cách nuôi gà nòi

Những lưu ý khi chọn giống gà nòi và cách nuôi gà nòi

Những lưu ý khi chọn giống gà nòi và cách nuôi gà nòi
Những lưu ý khi chọn giống gà nòi và cách nuôi gà nòi

1. Chọn giống gà chọi
Ở miền Bắc, có những địa phương cung cấp giống gà chọi nổi tiếng như Ðình Bảng, Thổ Hà, Yên Phụ (Hà Bắc), Tây Phương (Hà Tây), Nghĩa Đô, Nghi Tàm (Hà Nội). Ở Nam Bộ có gà Bình Định, Cao Lãnh (Ðồng Tháp), Bà Ðiểm (TP Hồ Chí Minh), Bà Rịa…
Gà chọi cần chọn giống mái chuẩn. Các cụ có câu : “ chó giống cha, gà giống mẹ”. Những chú chiến kê có sự gan lì, sức bền, nhiều thế độc là do di truyền từ gà mẹ.. Cách chọn là những con gà mái có thể chất khỏe mạnh, tính khí hung dữ , đời trước và đời sau của nó có nhiều con trống tài ba. Nếu sau một vài lứa, đàn con xuất hiện những con gà trống gan lì, có khả năng chịu đòn giỏi thì người ta sẽ chọn nuôi gà chọi đó làm giống
Cũng không thể không quan tâm tới gà trống bố. cách chọn là gà bố phải thắng ít nhất từ hai độ trở lên và thuộc dòng gà chuẩn. có nhiều đòn độc, sức chịu đòn dẻo dai, dáng đẹp. Gà bố cần có thành tích cao, tuổi từ 1,5 đến 4 tuổi ( không đồng huyết với gà mái đã chọn). một con gà hay phải có tầm vóc to lớn, cơ bắp khỏe mạnh, chân cao, cựa đều, mỏ to và nhọn, mắt nhỏ và sâu, lớp vảy ở cẳng chân dày và cứng.
2. Dinh dưỡng của gà chọi
Để gà ăn làm hai bữa vào 9 giờ sáng và 4 – 5 giờ chiều. Riêng gà con cách nuôi là để ăn tự do và thả dông, gà tách mẹ ngoài hai bữa chính còn tự đi kiếm ăn. Gà lớn trên 6 tháng cần ăn thêm rau, giá, xà lách, chuối sứ, cà chua, mỗi tuần cho ăn thêm 1 – 2 bữa lươn hoặc thịt bò.
* Khẩu phần ăn của gà con tách mẹ ( ăn tự do):
– cám gạo : 10%
– bắp : 20%
– lúa : 30%
– Cá tươi nấu chín : 20%
– Rau( muống, cải, xà lách) : 20%.
* Khẩu phần của một chú gà trống thi đấu/ngày:
– Lúa : 0.25 kg.
– Rau, giá : 0.10 kg.
– Lươn, thịt bò : 0.10 kg.
Nhiều người còn có cách là cho gà ăn thêm giun, dế, ngũ cốc, lòng đỏ trứng, thịt bò bằm nhuyễn, tép, hột vịt lộn, chuối Xiêm để bồi dưỡng và tăng cường sức chiến đấu của chúng.
Từ khi mới nở đến 0,5kg ta vẫn có thể để gà ăn thức ăn công nghiệp 30%. Khi gà được 1,8 – 2kg cách chọn những con gà tốt là gà có những ưu điểm sau: quản ngắn, đùi dài, mặt nhanh nhẹn, không nặng nề, mắt sáng. Thường những màu gà nên chơi là: đen tuyền (gà ô), đen đỏ hoặc đen vàng (gà ô tía), gà xám đất, gà tía mật, gà tía mơ, gà nhạn.
Từ lúc này ta chỉ để gà ăn lúa ngâm vì lúa ngâm sau khi nảy mầm đã bớt chất dinh dưỡng nên gà ăn no nhưng ít mỡ, vì gà chiến cốt làm sao chắc khỏe nhưng nhẹ cân để vận động nhanh nhẹn. Thức ăn đạm thường là: lươn, thịt bò, gân bò,… Không nên cho ăn thức ăn như ếch, nhái vì nhiều đạm và khi ra trường đấu gà bở hơi kém bền. Đây là thói quen sai lầm của một số người không chuyên.
Theo những người có nghề nuôi gà chọi, nuôi quá kỹ gà sẽ bị “nục” (mập quá) cũng không tốt.
Ngày xưa “gà chấm niên” (đúng một năm) mới tập tành chuẩn bị “tham chiến”. Nay người nuôi thường lạm dụng thuốc men, để gà nhập cuộc chơi sớm hơn nên tuổi thọ trong chiến đấu của gà vì thế cũng ngắn hơn.
Gà bắt đầu vào chế độ chiến phải tuyệt đối cẩn thận và lưu ý đến thức ăn của gà. Thóc (Lúa) hạt đãi sạch vỏ chấu sau đó ngân với nước từ 8 – 12 giời rồi xả nước để ráo, trộn thóc với men tiêu hóa và các loại viatamin khoáng chất mua tại hiệu thuốc thú y theo liều lượng chỉ dẫn gà ăn. Nước uống ngày cho gà uống 2 lần vào buổi sáng và buổi tối trước khi gà đi ngủ, mùa đông không cho uống nước vì trong thóc ngâm đã có lượng một nước nhất định. Khi đã cho gà vào chế độ chiến rồi là tối kỵ có mỡ thừa và trong cơ thể nhiều nước. Sáng sớm cho gà ăn thóc đến chiều cho ăn rau xanh hoặc giá đỗ, tối trước khi đi ngủ cho gà ăn thóc xong thì cho gà uống nước để sáng ra tiêu hóa hết thóc trong bầu diều. Một tuần cho gà uống 2 – 3 viên thuốc bổ nhóm B như là viên nén tổng hợp, thêm ít thịt cá nấu chín (Chú ý tránh cho ăn nhiều quá làm gà tăng cân) và một vài nhánh tỏi tươi giúp cho gà tiêu hóa tốt cũng như tránh được gió má.

Chọn gà hay bằng cách xem ngực gà

Chọn gà đá hay bằng cách xem ngực gà

Để có thể nuôi được một chú gà chọi tốt, đá hay .Rất nhiều chủ kê đã phải bỏ ra không ít công sức và tiền bạc, thế nhưng không phải ai cũng có thể sở hữu một chiến kê tốt , đá hay .

Bài viết dưới đây tôi muốn chia sẻ tới các bạn kinh nghiệm chọn gà chọi hay qua cách xem ngực gà  hy vọng sẽ góp phần nhỏ cho anh em trong việc nuôi dựng những chiến kê tốt nhất!

Chọn gà đá hay bằng cách xem ngực gà
Chọn gà đá hay bằng cách xem ngực gà

“Ức ngưỡng nghinh thiên”

Ngực gà có hai hình dáng khác nhau, một là bằng lỳ, dựng đứng, hai là hơi cong xuôi vào bụng. Ngực dựng đứng, bằng tốt hơn cả.

+ Màu lông tại ngực nếu có màu ó, gọi là “ức ó”, tốt, gà dữ.

+ Tại ngực, có một lỗ hõm gọi là “hang cua”, nếu hang cua nhỏ, tốt.

+ Ngực mang theo bầu diều, ở bên phải, nhưng nếu bầu diều đó được gà mang bên trái, có “quý tướng”, gọi là “trữ thực tả’.

+ Lúc gà đi, ngực gà không nảy không rung thì tốt, gà ấy dòng giống quý phái thuộc loại gà “văn tướng”, có mưu lược chiến thuật.

===>>> Tham khảo thêm cách nuôi gà chọi

Chọn gà đá hay qua cách xem ngón chân

Hướng dẫn chọn gà đá hay qua cách xem ngón chân

Để chọn được một chú gà chọi hay chúng ta phải bỏ biết bao công sức và tiền của , thế nhưng không phải ai cũng chọn được cho mình những chiến kê tốt nhât ,có sức chịu đựng tốt, đòn đá hay .Bài viết dưới đây chia sẻ cách chọn gà đá hay qua cách xem ngón chân ,hy vọng góp phần nào đó cho anh em trong việc chọn lựa và chăm sóc những chiến kê con cưng!

Hướng dẫn chọn gà đá hay qua cách xem ngón chân
Hướng dẫn chọn gà đá hay qua cách xem ngón chân

1) Ngón giữa: dài, gọi là “ngón chỉ mạng gà” (bổn mạng), “ngón ngọ”.

2) Ngón ngoài: cùng gọi là “ngón ngoại”.

3) Ngón trong: gọi là “ngón nội”.

4) Ngón nhỏ: (ngắn) gọi là “ngón thới”.

– Lúc gà chọi đứng ta nâng “ngón ngọ” (phía móng) bật lên bật xuống nếu vững chắc thì tốt, ta sẽ nghe tiếng đập xuống rất mạnh, cần nhất móng cho dài, ta lại đếm xem “ngón ngọ” từ móng vào suốt ngón được bao nhiêu vảy, càng nhiều thì càng tốt.

– 18 đến 19 vảy: gà thường tài.

– 20 đến 21 vảy: gà tạm (tùy theo tài riêng).

– 22 vảy trở lên: gà rất tốt.

Nơi những ngón này, chỉ có vảy, gân, xương, không nên có thịt bủng beo mới tốt, có thể nhìn rõ từng long một, nhìn ngón cho thanh tao, ốm.

Nếu những vảy ở ngón chân, gồ cao lên như sống dao, sắc, ngón chân dài, mấy đầu ngón chân hơi cong vào long, gọi là “gà móng rồng”, rất quý

Cách chọn gà chọi chiến hay qua cựa gà

Cách chọn gà chọi chiến hay qua cựa gà

Cựa gà được gắn liền gần thới tại đôi chân. Cựa giống một long xương, ruột có máu bọng, đầu nhọn. Cựa có khi to gần bằng ngón tay út, có khi nhỏ như đầu đũa, thường chỉ về phía sau, hơi cong hoặc thẳng tùy con. Sau đây mình xin chia sẻ cho mọi người cách chọn gà chọi chiến hay qua cựa gà , Chúc anh em thành công trong việc chọn lựa những chiến kê con cưng !

Cách chọn gà chọi chiến hay qua cựa gà
Cách chọn gà chọi chiến hay qua cựa gà

Cựa gà có nhiều loại:

 1. Cựa sáp: bên ngoài được bao bọc bởi một lớp men, dẻo như sáp, nếu lấy dao mà cạo, ta sẽ thấy ra những lớp như cạo đèn cầy, sau đó là đến lớp xương rồi mới đến máu.
 2. Cựa thép: thường màu đen, nếu cạo sẽ thấy cứng hơn nữa, dẻo.
 3. Cựa xương: màu trắng đục, nếu cạo sẽ thấy giòn cứng.
 4. Cựa vôi: lớp ngoài rất bở, tựa như vôi đóng, không gọt chuốt được.
 5. Cựa da: đụng mạnh vào cựa thấy lung lay, rung rinh (cựa giấp).

Hình dáng của cựa – Cách chọn gà chọi chiến hay qua cựa gà

 • Đôi cựa dài, hơi cong mũi được gọi là “song đao”.
 • Nếu mũi cựa hơi nghiêng về phía sau một chút, đứng cất chéo lên nhau, được gọi là “song đao nghiêng” (cựa độc).
 • Nếu cong ít hơn song đao gọi là “siêu đạo” (cựa độc).
 • Hai cựa ngay thẳng chỉ vào nhau gọi là “giao chỉ” (cựa khá).
 • Nếu thẳng, quay mũi ra phía khác, gọi là cựa “hứng gió” (dở).
 • Nếu ngay thẳng, và chỉ xuống đất được gọi là “chỉ địa” (thường).
 • Nếu cựa “chỉ địa” được vảy huyền tram đóng ngay cựa (đâm nhiều), còn gọi vảy ấy là “trung huyền” (huyền tram công tự)
 • Cựa cong ra phía sau nhiều như cặp sừng trâu gọi là “hom lọp” (xấu).
 • Trên cựa có một vảy to, dưới cựa có một vảy to, có đòn tài.
 • Trên và dưới cựa chính, có nổi lên hai cựa phụ thấp hơn, nếu hai cựa này rung rinh, thì tốt, gà quý, gọi là “cựa lục đinh”.
 • Gà cựa, cựa có chấm hình lưỡi liềm, hay lưỡi đao, nó ửng nổi trong cựa, cựa trắng thì ửng đen, cựa đen ửng trắng, nhìn qua ánh sáng mới thấy được, cựa này không kỵ gà nào, nếu có gà tài đâm là đâm chết, gọi là “uyên võ đệm giáp”.
 • Cựa có ba chấm mọc ra, nhọn như móng cọp, đâm rất độc, gà địch bị đâm chịu không nổi mà chạy, gọi là “cựa độc đinh”.
 • Cách từ cựa xuống thới, có bốn năm chấm tròn, trên to dưới nhỏ, chân cựa vuông, đáu tròn nhỏ, là cựa độc, gọi là “thượng áp hạ”.
 • Cựa nhỏ như đầu đũa, dài, gọi là “cựa kim”.
 • Cựa ngắn ngay sát với thới, xuôi một chiều như nhau, ngược với cựa”hứng gió” gọi là “cựa êm”, còn tùy xuôi nhiều hay ít, nếu xuôi ít và cất chéo lên nhau thì tốt, đồng thời phải cong vừa.
 • Nếu đóng sát thới cựa đâm nhiều.
 • Hai cựa một màu đen một màu trắng, hoặc phân nửa trắng phân nửa đen cho một cựa, có tên là “nhật nguyệt” (cựa dữ, tốt).
 • Tam cường: mỗi chân có ba cựa, một cựa dài và hai cựa ngắn hai bên, hai chân như nhau, gọi là “tam cường” gà này đá hiểm (hai cựa phụ gần như lộ nổi).
 • Cựa lục đinh: trên dưới cựa chính có kèm hai cựa phụ nhưng thấp hơn, nếu hai cựa phụ này rung rinh thì rất quý, gà quý mới có.
 • Đại đoản cao: cựa to bản và ngắn, tầy đầu, thường thấy ở cựa “lục đinh” (gà đòn), gà này ưa đá cần, đòn khá.
 • Cựa thắt lại ở gốc và nở ra ở phía ngoài, nó khấu vào chung quanh cựa, gà có cựa như thế nhất định đâm mắt địch thủ.
 • Cựa nhiều thép, chột nhỏ, tròn, cựa đóng sát thới, cần nhất là “vọng cựa” chiều cựa theo thới, khi xếp xuống phía dưới gọn hơi cong lên, nghiêng từ gốc đến ngọn cựa lối 10 hay 12 độ và dài tới 3 hoặc 4 phân là cựa đáng sợ nhất.
 • Cựa dóng cao, to chột gọi là cựa “củ cải”, xấu.
 • Cựa xốc lên gối gọi là “chỉ thiên” xấu.
 • Cựa “hứng gió” cựa gài của nó xoay ngang, quẹt ra phía sau và chúi đầu xuống là cựa xấu.

Trên đây là cách chọn gà chọi chiến hay qua cách nhìn cựa gà . Anh em có thể tham khảo thêm cách nuôi gà chọi hiệu quả !

Phương pháp chữa trị thương tích cho gà chiến ngay sau khi đi đá về

Phương pháp chữa trị thương tích cho gà chiến ngay sau khi đi đá về

Phương pháp chữa trị thương tích cho gà chiến ngay sau khi đi đá về

Phương pháp chữa trị thương tích cho gà chiến ngay sau khi đi đá về
Phương pháp chữa trị thương tích cho gà chiến ngay sau khi đi đá về

Thường thì qua 1 trận đấu dù có thắng hay thua chiến kê của ae cũng sẽ dính 1 số thương tật nhất định ,con gà thua thì chữa đơn giản,cho nắm lá chanh là khỏi bách bệnh. Vấn đề ở đây là con gà thắng,đầu tiên giữ đc mạng (có trận con được cũng chết),sau đó là phục hồi nhanh nhất,hiệu quả nhất có thể,để tiếp tục chinh chiến những trận tiếp theo.

Tôi xin chia sẻ với ae cách mà tôi thường làm. Ko có ý múa rìu qua mắt thợ nên ae đừng ném gạch nhé. Mỗi người 1 phương pháp,ae thấy thiếu sót j mong ae bổ sung giúp để bài viết đc hoàn thiện dưới đây là phương pháp chữa trị thương tích cho gà chọi chiến ngay sau khi đi đá về.

1 . CHUẨN BỊ THUỐC

 • betadine
 • korcin
 • rifapicin
 • alpha choay
 • long huyết PH
 • smecta

Các loại trên mua ở hiệu thuốc tây

 • Các bạn ra thú y mua lọ Catosal

2 . CÁCH CHỮA TRỊ

 • Đầu tiên khi về ae lấy nước ấm lau sạch vết máu cho gà,lấy tăm bông chấm sạch đất cát trong các lỗ cựa
 • Dùng nước om ấp hơi cho gà tan đòn
 • Tiêm vào chằng cần 1 mũi CATOSAL 1cc
 • Hoà 1 gói SMECTA cho gà uống
 • Sau đó đút cho gà 2-3 mồi cơm nóng (trường hợp gà ko thể tự ăn)
 • Cho gà uống 1 viên ALPHA CHOAY + 1 viên LONG HUYẾT PH
 • Lấy BETADINE thấm bông hoặc khăn xô lau đều trên mặt vết thương
 • Rút viên RIFAPICIN lấy bột ở trong trộn với kem trong lọ KORCIN bóp ra. Sau đó bôi đều hỗn hợp ấy lên toàn bộ bề mặt vết thương của gà

Chú ý : làm trong 3 ngày đầu tiên

 • Sau khi om ấp hơi cho tan đòn thì bôi lại lên da gà như trên
 • Catosal ngày 1 mũi
 • Thuốc thang ngày 2 lần sáng chiều

Vậy là tương đối ổn rồi ! CHÚC AE LUÔN SỞ HỮU NHỮNG CHIẾN KÊ ƯNG Ý ! Thân ae !

===>>> Mời anh em tham khảo thêm cách nuôi gà chọi hiệu quả nhất