Category: Nuôi gà đẻ trứng

Kinh nghiệm nuôi gà siêu trứng thu 1 vạn quả mỗi ngày

228 Views0 Comments

Kinh nghiệm nuôi gà siêu trứng thu 1 vạn quả mỗi ngày Kinh nghiệm nuôi gà siêu trứng thu 1 vạn quả mỗi ngày từ trang trại của gia đình anh Bòng. Trang trại được xây dựng từ năm 2012 với diện tích 1.200m2, được chia là...