Tag: chọi gà việt nam

Chọi gà – Cơ hội cho một ngành kinh tế mới ở Việt Nam

162 Views0 Comments

Chọi gà - Cơ hội cho một ngành kinh tế mới ở Việt Nam Thực trạng ở Việt Nam và thế giới: Rất khác biệt Thái Lan, Philippin cho phép chọi gà: tiền thuế trường gà nộp nhà nước. Nông dân phát triển kinh tế gà nòi dẫn...