Tag: gà bị chói nước là sao

Cách chống ngã nước khi gà chuyển vùng

546 Views1 Comments

Cách chống ngã nước khi gà chuyển vùng Ngã nước xảy ra trên hầu hết tất cả các loài,kể cả con người,nhưng ở đây chúng ta chỉ bàn luận về gà thôi ae nhé. Có rất nhiều người hiểu ngã nước theo nhiều khái niệm khác nhau...