Thần kê là gì? Hướng dẫn thứ tự xem gà đá cựa sắt hay, dở

Thần kê là gì? Hướng dẫn thứ tự xem gà đá cựa sắt hay, dở

Thần kê là gì? Hướng dẫn thứ tự xem gà đá cựa sắt hay, dở

Chỉ giống gà ô mới có thần kê, vậy mới có câu: Gà ô chân trắng mỏ ngà/Đá đâu thắng đấy gọi là thần kê.Ngoài ra con gà nào gáy 7 tiếng trở lên nhưng gáy giật từng tiếng, đó cũng là thần kê. Người ta nói: “Gà sợ nhau tiếng gáy” là do đó mà ra.

Mời các bạn xem bài viết chọn tướng gà thần kê ở dưới đây.
Thần kê là gì? Hướng dẫn thứ tự xem gà đá cựa sắt hay, dở
Thần kê là gì? Hướng dẫn thứ tự xem gà đá cựa sắt hay, dở

Hướng dẫn thứ tự xem gà đá dùng đá gà cựa sắt hay, dở

khi đánh giá một con gà nòi hay dở ra sao, ta nên quan sát kỹ các phần sau đây theo thứ tự trước sau:

Xem gà chọi thần kê
Xem gà chọi thần kê
Nhâ’t .- Thủ (Đẩu)
Nhị : Vĩ (Đuôí)
Tam : Hinh (JVIinh)
Tứ : Túc (Chân)
Đây là kinh nghiệm của người xưa, và cũng là thói quen của giới nuôi gà nòi chuyên nghiệp.

THẦN KÊ: THỦ VÌ TRIỄU THIÊN

Đẩu đuôi tương cận bằng nhau
Ơổ trên cất đứng đuôi biển các cung
Hình như phụng vĩ phong vân
Gà ấy anh hùng chắc một không hai.
THẦN KÊ: THỦ VÌ TRIỄU THIÊN
THẦN KÊ: THỦ VÌ TRIỄU THIÊN

THẦN KÊ

Cú sấu Bạch nhựt ngủ ngày
Ra trường cảm thấy tài hay lạ thường
Cú sấu Bạch nhựt ngủ ngày
Cú sấu Bạch nhựt ngủ ngày
Gà này ăn uống mạnh mẽ, nhưng ăn uông xong là tìm chỗ ngủ. Thế nhưng khi lâm trận thì rất tỉnh táo, ra đòn tuyệt hay.

THẦN KÊ

Kim kẻ độc Lập
(Gà này thường đứng một chân.)
Kim kẻ độc Lập
Kim kẻ độc Lập

Lông Gà

Xem gà chọi thần kê qua lông gà
Xem gà chọi thần kê qua lông gà

CUỒNG KÊ

Gà này tròng mắt đỏ, con ngươi nhỏ Xíu màu xanh hết sức trong.

QUỸ KÊ

Gà chọi quỹ kê
Gà chọi quỹ kê

Chọn vảy tốt xấu ó chàn gà nòi

Vảy thành và vảy quách ,Vảy trong là vảy quách hàng quách nhỏ hơn hàng thành là tốt.
Hàng quách: . Lấn hàng thành thì xấu, gà đá . Không hiếm. ` vảy ngoài là vảy thành hàng thành lấn vào phía trong thì tôĩỉ.
Hàng thành: Đổ vào trong thì gà đá hiểm ngặt.
Vảy thành và vảy quách
Vảy thành và vảy quách
HÀNG NƯỚC, HÀNG CHU VI, HÀNG KẼN, HÀNG ĐỘ
Hàng độ: dưới nhỏ trên nhỏ là tốt.
Hàng kẽm: Dưới nhỏ trên to là tốt
Hàng chu vi: nếu hàng chu vi 1 hàng là gà hiểm.
Hàng nước: hàng nước 1 hàng là hiểm, 2 hàng là cho nước mau khỏe, loạn thì xấu khó cho nước.
HÀNG NƯỚC, HÀNG CHU VI, HÀNG KẼN, HÀNG ĐỘ
HÀNG NƯỚC, HÀNG CHU VI, HÀNG KẼN, HÀNG ĐỘ

VẢY ÁN THIÊN

Án thiên 1: Đóng ổ’ hàng thứ nhất có đòn dữ, trừ cựa không đảm.
Án thiên tại gối:
Là gà rất quý.
Án thiên 2-3 váy liền nhau lại còn quý hơn.
VẢY ÁN THIÊN
VẢY ÁN THIÊN

Chỉ này ở dưới ngang biên hình như mặt trăng thượng huyền.CHỈ NGUYỆT ANH

Chĩ này hiêm thây .Gà này gặp may, nên chọn nuôi.
CHỈ NGUYỆT ANH
CHỈ NGUYỆT ANH

Vẳy hình lưỡi búa có thể đương cự với gà yểm long hay kích giáp hay độ nhứt.VÁY BẢN PHỦ

Vảy bản phủ
Vảy bản phủ


VẢY KÍCH GIÁP

Vẳy kích giáp hàng thứ tư xuôhg cho đêh trên cựa mà có hai vảy vấn cán liên tíêp chính giữa dính liền nhau gọi là kích giáp thắng độ trọn đời, chớ khinh xuất. Vẳy này hiếm thấy. N11 ưng nếu chỉ có một vẫy, gọi là vấn cán, thì đứng nuôi.
VẢY KÍCH GIÁP
VẢY KÍCH GIÁP

Giá trị của vảy này tôt tương đương với vảy Án Thíên.VẢY ÁN VÂN NGẮN CHÀI

VẢY ÁN VÂN NGẮN CHÀI
VẢY ÁN VÂN NGẮN CHÀI

Chỉ này, cựa cũng lợi hại mà ngón thời cũng hay đám.NGUYỆT LONG

NGUYỆT LONG
NGUYỆT LONG

BÁN NGUYỆT

Đây là chỉ quỹ, ít gặp. Nếu gặp cựa tốt như giao chỉ thi đám mười phát trúng cả mười.
BÁN NGUYỆT
BÁN NGUYỆT

LIÊN GIÁP HỘI

LIÊN GIÁP NỘI
LIÊN GIÁP NỘI

TAM ĐẢN TAM CÂN

TAM ĐẢN TAM CÂN
TAM ĐẢN TAM CÂN

ĐÒN CÂN

Vảy đòn cân
Vảy đòn cân
Đứng giữa thì hung, trên bảy Du’ới hãy gọi là đòn cân Nếu mà vấn dặm chẵn liển Là để vô dụng ăn tiền ai đâu.(Xem cho kỹ, kéo lộn với vẩy vấn cán, là vảy xấu.)

VẤN ÁN HOÀNH KHAI ĐÓNG NGUYỆT TÀ

Đông ở hàng thứ 3, 4 hàng quách, dưới có vảy nguyệt tà thì gà ấy đứng trên, thiện nghệ đá hẩu dọc, khấu ngang.
VẤN ÁN HOÀNH KHAI ĐÓNG NGUYỆT TÀ
VẤN ÁN HOÀNH KHAI ĐÓNG NGUYỆT TÀ

VẤN ÁN HOÀNH KHAI

Dướí cựa có đóng xuyên giáp. Gà này đá chơi thì dở, đá độ thì hay. Không đứng trên mà rành ngang mé.
VẤN ÁN HOÀNH KHAI
VẤN ÁN HOÀNH KHAI

VẤN ÁN HOÀNH KHAl

Đóng ngay cựa thường hay đa gãy cổ địch thủ.
VẤN ÁN HOÀNH KHAl
VẤN ÁN HOÀNH KHAl
Gà đứng trên đá ngang gáy tót đá ngọn.
Đông tại cựa thì đá vẫn ăn hoành khai mà hay ở hàng quách dưới gà thường hay đi trên ưa đá nhiều thể vẫn ăn hoành này ớ dưới có vảy cũng toàn cựa đã bầu, hoành khai dưới cựa có hay lạc mã thì ổ gãy cổđịch thủ có xuyên giáp thường cựa có vảy này thì â lòn xướng dưới, biết khai ớ trên ba bôn nguyệt tà gà ấy đá ngang, vẫn ăn bám cốc, xuyên giáp, này cựa đá mé.
VẤN ÁN HOÀNH KHAl
VẤN ÁN HOÀNH KHAl

VẢY XUYÊN THÀNH

Dướí cựa mà có vảy bích biên hai vảy thì tôĩt lắm gọi là vẩy xuyên thành. (Nểu gà đòn có đòn độc,gà cựa hay đâm.)
VẢY XUYÊN THÀNH
VẢY XUYÊN THÀNH

VẢY HUỸNH KIỄU

Râ’t may độ đòn đá gãy cẩn. Vẳy huỷnh kiểu đóng hàng thứ hai đêh thứ năm đều tốt, rất may độ. Vẳy huỹnh kiễu mà thua là vì gà mình đóng vảy thứ năm, còn gà địch đóng ở hàng thứ hai hay thứ ba, hoặc gà mình thắng độ rổi gà địch chưa thắng độ.
VẢY HUỸNH KIỄU
VẢY HUỸNH KIỄU

VẢY BÍCH BIÊN

Còn gọi là biên giáp ngoại. Vảy này đóng từ thứ tư đến cựa thì thua, còn đóng thứ hai, thứ ba hay dưới cựa cách một vảy thì có thắng có hoà. (Thường gặp vẩy này đa số sư kê loại bỏ.)
VẢY BÍCH BIÊN
VẢY BÍCH BIÊN

NGUYỆT PHỦ

Nguyệt phủ là vảy búa trăng. Nó tự hình lúc chỉ giăng ngoài vành.
NGUYỆT PHỦ
NGUYỆT PHỦ
Vảy huyền châm
Vảy huyền châm
Vẳy huyền châm chỉ có ở gà dữ. Huyển châm đóng ngay cựa mới tốt, đóng lạc chỏ không nên nuôi

YỂM NGUYỆT HÀM CỐT

Yểm nguyệt trên d uó’í phán ,. minh đá số, đá mé đều giối, đòn chính xác.
YỂM NGUYỆT HÀM CỐT
YỂM NGUYỆT HÀM CỐT

TAM TÀI

Còn gọi là Tam Tàí Huyển Châm. Đây là váy của gà dữ, nên chọn nuôi. Ra trường gặp gà này phải tránh.

TAM TÀI
TAM TÀI

TỨ TUỢNG

(Vảy này thua Tam Tàí Huyển Châm. Có người không dùng.)
TỨ TUỢNG
TỨ TUỢNG

TỨ THÁNH

Trên thời có khuynh đá ngang Dướí thời đá bộ lại càng hẩu chơi.
TỨ THÁNH
TỨ THÁNH

NGỦ QUỸ HÀM CHÂU QUÝ KÊ

Ngũ quỷ hàm châu năm vảy một hàng.
NGỦ QUỸ HÀM CHÂU QUÝ KÊ
NGỦ QUỸ HÀM CHÂU QUÝ KÊ
Các thế vảy khác ít phổ biến hơn :
Nhựt thần
Nhựt thần
Tứ trụ
Tứ trụ
Vảy ác tinh
Vảy ác tinh
Địa tinh
Địa tinh
Đối giáp
Đối giáp
Công tự
Công tự